Personeelsdienst

De taken van de personeelsdienst zijn de volgende:

  • administratie van de personeelsaangelegenheden;
  • aanwerving van nieuw personeel
  • personeelsbegeleiding : klachten, opleiding, berekeningen, ...

Waarvoor kan je bij ons terecht?