Organogram

Het organogram werd goedgekeurd door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 10 december 2020.