Organogram

Het organogram werd goedgekeurd door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 november 2019.