Organogram

Het organogram werd goedgekeurd door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 14 december 2023.