Deontologische code personeel

De deontologische code voor het personeel werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 12 december 2013.