Financiële dienst

Onder leiding van de financieel directeur heeft de financiële dienst onder meer de volgende taken:

  • opmaken van het meerjarenplan, de wijzigingen aan het meerjarenplan en de jaarrekening
  • opmaken van belastingkohieren en de inning van belastingen
  • opmaken van bestellingen
  • nazicht en betalen van facturen
  • het vorderen van aan de gemeente verschuldigde bedragen
  • het voeren van de boekhouding
  • verlenen van de nodige informatie en documenten omtrent belastingen, retributies of premies en subsidies.