Jaarrekeningen

Jaarrekening, dienstjaar 2022 – vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn op 22 juni 2023 – vastgesteld door de gemeenteraad op 22 juni 2023 – goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 juni 2023 – geïntegreerd vastgesteld op 22 juni 2023 – gepubliceerd op 26 juni 2023.

Zie bijlagen.