Belastingreglementen

De twee verschillende belastingen die geïnd worden zijn: de gemeentelijke belastingen en aanvullende belastingen.

De gemeentelijke belastingen worden geheven op alle personen en firma's die in de gemeente gevestigd zijn of die er belangen hebben. De belastingen worden gebruikt om de algemene uitgaven van de gemeente en de uitgaven die gekoppeld zijn aan deze belasting te financieren.

De aanvullende belastingen staan rechtstreeks in contact met de federale staat, de Vlaamse overheid of de provincie Limburg.