Vast bureau

De samenstelling van de leden van het vast bureau is dezelfde als die van het college van burgemeester en schepenen. Ook hier is de burgemeester de voorzitter. De algemeen directeur woont de vergaderingen bij en stelt de notulen op. Het vast bureau is bevoegd voor het dagelijks bestuur van het OCMW.