Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse van gemeente en OCMW Nieuwerkerken biedt aan de bestuursleden, en ruimer genomen aan alle geïnteresseerden, inzicht in de interne (organisatie) en externe omgeving aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve data en een interpretatie ervan. Beleid en omgeving staan in een constante wisselwerking met elkaar. In voorbereiding van het meerjarenplan 2020-2025, dat in 2019 vorm moet krijgen, is het dan ook van belang de interne (organisatie) en externe omgeving in kaart te brengen. Zo kunnen beleidsprioriteiten afgestemd worden op de noden en behoeften van interne en externe belanghebbenden.

Hiervan werd akte genomen op de gemeenteraad van 16 mei 2019.