Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Om te voldoen aan de bepalingen van het decreet lokaal bestuur moeten de oprichtingsakten en statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waaraan het bestuur deelneemt, gepubliceerd worden op de gemeentelijke website.