Bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD)

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) bestaat uit 6 leden, de voorzitter niet meegerekend. 

Het aantal leden waarover elke lijst beschikt vanaf 2019, wordt bepaald in verhouding tot het aantal zetels dat elke lijst heeft binnen de OCMW-raad (gemeenteraad), dit conform artikel 91 van het decreet lokaal bestuur. 

De verkozenen van de lijsten kunnen tot zestig dagen na de dag van de gemeenteraadsverkiezingen (tot 13 december) verklaren dat zij zich met elkaar verbinden tot een groep van lijsten. 

Op basis van de zetelverdeling n.a.v. de verkiezingsuitslag van 14 oktober 2018 en zonder rekening te houden met enige verbinding tot een groep van lijsten, is de zetelverdeling als volgt:

Lijst Zetels OCMW-raad Zetels bijzonder comité
CD&V 9 3
GBL 4 2
Sp.a 3 1
N-VA 1 0

Alle verdere informatie hieromtrent evenals de desbetreffende akten, zijn terug te vinden op de website van het Agentschap van Binnenlands Bestuur.

Samenstelling