Deontologische commissie

De deontologische commissie waakt erover dat de gemeenteraadsleden de deontologische code naleven.

Deze gemeenteraadscommissie bestaat uit 4 leden, namelijk de fractieleiders van alle fracties vertegenwoordigd in de gemeenteraad:

  • Miet Bessemans (CD&V)
  • Gert Clerinx (GBL)
  • Kevin Oyen (Vooruit)
  • Marie-Rose Schops (N-VA)