Zorgbeleid

 't Goudhaantje, een zorgzame school voor elk kind

Elke school heeft als opdracht een leer- en leefomgeving te creëren waarin alle kinderen welkom zijn en waarin alle kinderen maximale ontwikkelingskansen krijgen.

Kinderen die omwille van sociale, fysieke of psychische kenmerken specifieke onderwijsbehoeften hebben, vormen hierbij een belangrijke uitdaging.

We proberen een onderwijscontinuüm aan te bieden waarin we via een gedifferentieerd aanbod een passend antwoord op diverse onderwijsbehoeften trachten te geven.