Zitdag invullen personenbelasting 2018

Gepubliceerd op maandag 19 februari 2018 13.12 u.
De jaarlijkse zitdag voor het invullen van de aangifte in de personenbelasting (aanslagjaar 2017) vindt plaats op donderdag 31 mei 2018 en vrijdag 1 juni van 10 tot 15 uur in oc De Brug, Kerkstraat 129 te Nieuwerkerken.

Minstens mee te brengen stukken (over de inkomsten van 2017):

  • gezinstoestand (ev. trouwboekje)
  • aanslagbiljet(-ten) onroerende voorheffing
  • alle loonfiches m.b.t. de genoten inkomsten (ook verlofgeld ontvangen in 2017)
  • bewijs van gestorte levensverzekeringspremie, pensioensparen enz …
  • attest aflossing hypothecaire lening (intresten en kapitaal)
  • aanslagbiljet aanslagjaar 2017 (inkomsten 2016)
  • alle andere nuttige gegevens voor het invullen van de aangifte (zoals b.v. facturen energiebesparende maatregelen)