Wijziging beslissing college dd 19-06-2018 houdende tijdelijk politiereglement jaarlijkse kermis Nieuwerkerken en randactiviteiten