Verslagen college van burgemeester en schepenen 2022

Het college vergadert in principe elke dinsdagnamiddag. Tijdens de zomermaanden vergadert het college om de veertien dagen.

Bijlagen