Verslagen college van burgemeester en schepenen 2020

Het college vergadert elke dinsdagnamiddag. Tijdens de zomermaanden vergadert het college om de veertien dagen.

Bijlagen