Verslagen college van burgemeester en schepenen 2019

Het college vergadert elke dinsdagnamiddag. Tijdens de zomermaanden vergadert het college om de veertien dagen.

Bijlagen