Verkiezingen 2024

2024 wordt een druk verkiezingsjaar. Het is de eerste keer dat alle vijf verkiezingen in één kalenderjaar samenvallen:

 1. Europese verkiezingen: We kiezen vertegenwoordigers voor het Europees parlement.
 2. Federale verkiezingen: We kiezen vertegenwoordigers voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
 3. Vlaamse verkiezingen: We kiezen vertegenwoordigers voor het Vlaams parlement.
 4. Provinciale verkiezingen: We kiezen vertegenwoordigers voor de Provincieraad.
 5. Gemeentelijke verkiezingen: We kiezen vertegenwoordigers voor de Gemeenteraad.

We trekken 2 keer naar de stembus in 2024:

 • De Europese, federale en Vlaamse verkiezingen vallen samen en worden op zondag 9 juni 2024 georganiseerd.
  • Voor deze verkiezingen geldt stemplicht. Je bent dus verplicht om te gaan stemmen.
  • Een nieuwigheid is het stemrecht van 16- en 17-jarige Belgen en Unieburgers voor de verkiezing van het Europees parlement.
 • De datum voor de gelijktijdige verkiezing van de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen ligt vast op zondag 13 oktober 2024.
  • Voor deze verkiezingen geldt het stemrecht in plaats van de opkomstplicht. Je bent dus niet langer verplicht om deel te nemen aan de lokale en provinciale verkiezingen.

Wie is kiezer?

Hieronder vind je de kiesvoorwaarden waaraan je moet voldoen om deel te nemen aan een verkiezing.

Kiesvoorwaarden voor deelname aan de verkiezing van het Vlaamse parlement

Belg in Nieuwerkerken

 • Je bent Belg op 1 april 2024;
 • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van Nieuwerkerken op 1 april 2024;
 • Je bent minstens 18 jaar op zondag 9 juni 2024;
 • Je bent niet geschorst/ontzet uit het kiesrecht op zondag 9 juni 2024.

Kiesvoorwaarden voor deelname aan de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Belg in Nieuwerkerken

 • Je bent Belg op 1 april 2024;
 • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van Nieuwerkerken op 1 april 2024;
 • Je bent minstens 18 jaar op zondag 9 juni 2024;
 • Je bent niet geschorst/ontzet uit het kiesrecht op zondag 9 juni 2024.

Belg in buitenland

 • Je bent Belg op de dag van de vaststelling van de kiezerslijst;
 • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters bijgehouden in een consulaire beroepspost op de dag van de vaststelling van de kiezerslijst;
 • Je bent minstens 18 jaar op op de verkiezingsdag;
 • Je bent niet geschorst/ontzet uit het kiesrecht op de verkiezingsdag.

Meer info over het stemrecht van Belgen in het buitenland

Kiesvoorwaarden voor deelname aan de verkiezing van het Europese parlement

Belg in Nieuwerkerken

 • Je bent Belg op 1 april 2024;
 • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van Nieuwerkerken op 1 april 2024;
 • Je bent 16 of 17 jaar op zondag 9 juni 2024 en bent niet verplicht om deel te nemen aan deze verkiezingen;
 • Je bent 18 jaar of ouder op zondag 9 juni 2024 en bent verplicht om deel te nemen aan deze verkiezingen;
 • Je bent niet geschorst/ontzet uit het kiesrecht op zondag 9 juni 2024.

EU-burger in Nieuwerkerken

 • Je hebt de nationaliteit van één van de lidstaten van de Europese Unie (andere dan België) op 1 april 2024;
 • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van Nieuwerkerken op 1 april 2024;
 • Je dient een aanvraag in uiterlijk op 31 maart 2024;
 • Je bent 16 of 17 jaar op zondag 9 juni 2024 en bent niet verplicht om deel te nemen aan deze verkiezingen;
 • Je bent 18 jaar of ouder op zondag 9 juni 2024 en bent verplicht om deel te nemen aan deze verkiezingen;
 • Je bent niet geschorst/ontzet uit het kiesrecht op de verkiezingsdag.

Meer info over het stemrecht van Unieburgers

Belg in EU-lidstaat

 • Je bent Belg op de dag van de vaststelling van de kiezerslijst;
 • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters gehouden in een Belgische consulaire beroepspost bij een lidstaat van de Europese Unie op de dag van de vaststelling van de kiezerslijst;
 • Je hebt gekozen om je in te schrijven bij je consulaire beroepspost om te stemmen voor Belgische lijsten tijdens deze verkiezing;
 • Je bent 16 of 17 jaar op zondag 9 juni 2024 en bent niet verplicht om deel te nemen aan deze verkiezingen;
 • Je bent 18 jaar of ouder op zondag 9 juni en bent verplicht om deel te nemen aan deze verkiezingen;
 • Je bent niet geschorst/ontzet uit het kiesrecht op de verkiezingsdag.

Meer info over het stemrecht van Belgen in het buitenland

Belg in een ander land dan de EU

 • Je bent Belg op de dag van de vaststelling van de kiezerslijst;
 • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters gehouden in een Belgische consulaire beroepspost bij een staat dat geen lid is van de Europese Unie op de dag van de vaststelling van de kiezerslijst;
 • Je bent 16 of 17 jaar op zondag 9 juni 2024 en bent niet verplicht om deel te nemen aan deze verkiezingen;
 • Je bent 18 jaar of ouder op zondag 9 juni en bent verplicht om deel te nemen aan deze verkiezingen;
 • Je bent niet geschorst/ontzet uit het kiesrecht op de verkiezingsdag.

Meer info over het stemrecht van Belgen in het buitenland

Kiesvoorwaarden voor deelname aan de verkiezing van de provincieraad

Belg in Nieuwerkerken

 • Je bent Belg op 1 augustus 2024;
 • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van Nieuwerkerken op 1 augustus 2024;
 • Je bent minstens 18 jaar op 13 oktober 2024;
 • Je bent niet geschorst/ontzet uit het kiesrecht op 13 oktober 2024.

Kiesvoorwaarden voor deelname aan de verkiezing van de gemeenteraad

Belg in Nieuwerkerken

 • Je bent Belg op 1 augustus 2024;
 • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van Nieuwerkerken op 1 augustus 2024;
 • Je bent minstens 18 jaar op 13 oktober 2024;
 • Je bent niet ontzet/geschorst uit het kiesrecht op 13 oktober 2024.

EU-burger in Nieuwerkerken

 • Je hebt de nationaliteit van één van de lidstaten van de Europese Unie (andere dan België) op 1 augustus 2024;
 • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van Nieuwerkerken op 1 augustus 2024;
 • Je bent minstens 18 jaar op 13 oktober 2024;
 • Je bent niet geschorst/ontzet uit het kiesrecht op 13 oktober 2024.

Meer info over het stemrecht van Unieburgers

Niet-EU-burger in Nieuwerkerken

 • Je hebt de nationaliteit van een staat die geen lid is van de Europese Unie op 1 augustus 2024;
 • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van Nieuwerkerken op 1 augustus 2024;
 • Je hebt de laatste 5 jaar ononderbroken in België gewoond en je hebt een wettelijke verblijfstitel die dat bewijst op het moment van indiening van de aanvraag;
 • Je hebt verklaard dat je de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden zal naleven (opgenomen in aanvraagformulier);
 • Je bent minstens 18 jaar op 13 oktober 2024;
 • Je bent niet geschorst/ontzet uit het kiesrecht op 13 oktober 2024.

Meer info over het stemrecht van Unieburgers

Stemrecht 16- en 17-jarigen voor de Europese verkiezingen

Als je op zondag 9 juni 2024 16 of 17 jaar bent, kan je je stem uitbrengen voor de verkiezing van het Europese parlement. Je zal automatisch op de kiezerslijst staan als je voldoet aan onderstaande voorwaarden.

Je bent niet verplicht om deel te nemen aan deze verkiezingen. Je hebt stemrecht.

Ben je op zondag 9 juni 2024 18 jaar of ouder, dan ben je verplicht om deel te nemen aan de verkiezingen voor het Europese parlement, de Kamer en het Vlaamse parlement. Je hebt stemplicht.

Voorwaarden

 • Je bent Belg op 1 april 2024
 • Je woont in Nieuwerkerken op 1 april 2024
 • Je bent 16 of 17 jaar op 9 juni 2024 en bent niet verplicht om deel te nemen aan de Europese verkiezingen
 • Je bent 18 jaar of ouder op 9 juni 2024 en bent verplicht om deel te nemen aan de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen
 • Je bent niet ontzet uit het kiesrecht op 9 juni 2024.

Tips

Tips in je zoektocht naar meer informatie vind je op onderstaande websites:

 • WATWAT bundelt op haar website heel wat nuttige info over de aankomende verkiezingen.
 • ’t Is aan u! wil je zo goed mogelijk informeren over allerlei topics, want 16- en 17-jarigen mogen voor de eerste keer gaan stemmen voor het Europese parlement. Een team van jongeren over heel Vlaanderen en Brussel zal op zoek gaan naar de issues waar zij en hun leeftijdsgenoten van wakker liggen. Want het ’t is aan u!.

Ik kan niet gaan stemmen

Tijdens de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen ben je verplicht deel te nemen aan de verkiezingen.

Als je niet zelf kan gaan stemmen, kan je toch je stem uitbrengen door iemand volmacht te geven. Je vult het volmachtformulier in en laat je afwezigheid bevestigen door een arts, werkgever, gemeente, instituut of instelling. Je ondertekent samen met de volmachtkrijger het formulier.

Op de verkiezingsdag gaat de volmachtkrijger eerst stemmen in het eigen stembureau en daarna in het stembureau waar de volmachtgever is opgeroepen.

Als je geen volmacht geeft, bezorg je aan de vrederechter van het kanton Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken een brief waarin je de reden uiteenzet en bewijsstukken waarom je niet kan gaan stemmen. De vrederechter zal oordelen of je redenen al dan niet gegrond zijn.

Let op! Bij verzuim van de kiesplicht loop je het risico op een sanctie.

Voorwaarden

 • Iedere volmachtkrijger kan maar één volmacht krijgen.
 • Je kan als volmachtgever een volmacht geven aan een andere kiezer.

Hou er rekening mee dat:

 • je als Belg enkel volmacht kan geven aan een Belg in de kieskring Limburg: aan een kiezer van Nieuwerkerken maar evengoed aan een kiezer uit een andere Limburgse gemeente
 • je als EU-burger en 16-17 jarige Belg of EU-burger zowel een Belg als een EU-burger kan aanduiden als volmachtkrijger in de kieskring Vlaanderen: aan een kiezer van Nieuwerkerken maar evengoed aan een kiezer uit een andere Vlaamse gemeente.

Procedure

Waarom volmacht verlenen?

Je kan volmacht geven om één van onderstaande redenen:

Redenen om volmacht te verlenen Wie bevestigt jouw afwezigheid?
Ziekte of handicap Arts
Beroepsredenen in buitenland (ook andere leden van gezin) Werkgever
Beroepsredenen in België Werkgever
Activiteit als zelfstandige Burgemeester (uiterlijk de dag voor de verkiezingen)
Toestand van vrijheidsberoving Directie van de penitentiaire instelling
Deelname aan activiteit wegens geloofsovertuiging Organisator van een religieuze activiteit of een activiteit om een overtuiging tot uiting te brengen
Studieredenen Directie van de onderwijsinstelling
Tijdelijk verblijf in buitenland Burgemeester (uiterlijk de dag voor de verkiezingen)

Wanneer volmachtformulier invullen?

Dat is mogelijk tot op de dag van de verkiezingen behalve voor de formulieren waarop de burgemeester jouw afwezigheid moet bevestigen.

Voor het invullen van het formulier bij een activiteit als zelfstandige én bij een tijdelijk verblijf in het buitenland moet je uiterlijk op donderdag 6 juni 2024 langskomen bij de dienst bevolking. Je moet hiervoor een afspraak maken via www.nieuwerkerken.be of telefonisch op 011 48 03 60. Wacht niet tot het allerlaatste moment, want het volmachtformulier wordt niet onmiddellijk ondertekend! Je moet achteraf nog terug langskomen om het formulier af te halen.

Je kan een formulier downloaden of een formulier afhalen aan het snelloket in het gemeentehuis.

Wat meebrengen

Voor de bevestiging van jouw afwezigheid

Breng mee voor de bevestiging van jouw afwezigheid door de burgemeester:

 • bij een activiteit als zelfstandige:
 • bij een tijdelijk verblijf in het buitenland:
  • het ingevuld volmachtformulier
  • de bewijsstukken
  • als je geen bewijsstukken kan voorleggen, breng je een verklaring op erewoord mee

Op de verkiezingsdag zelf

 • De volmachtkrijger moet eerst stemmen in het eigen stembureau en daarna in het stembureau waar de volmachtgever is opgeroepen.
 • De volmachtkrijger neemt mee:
  • o het ingevuld volmachtformulier
  • de eigen identiteitskaart
  • de eigen afgestempelde oproepingsbrief (de volmachtkrijger moet eerst voor zichzelf gaan stemmen)

Politiereglement tijdens de sperperiode

Op zondag 9 juni 2024 zijn er Vlaamse, federale en Europese verkiezingen.

De sperperiode van de verkiezingscampagne voor kandidaten, politieke partijen en lijsten start op vrijdag 9 februari 2024 en loopt tot en met zondag 9 juni 2024.

Om te zorgen voor een rustig verloop van de verkiezingscampagnes heeft de gouverneur van de provincie Limburg op 31 januari 2024 een politiebesluit uitgevaardigd.

Het besluit kan je onderaan deze pagina downloaden.

Stemrecht niet-Belgen

In 2024 zullen de leden van het Europese parlement verkozen worden in de 27 lidstaten van de Europese Unie. De verkiezing zal plaatsvinden op zondag 9 juni 2024.

Als je een EU-burger bent die in Nieuwerkerken verblijft, dan kan je deelnemen aan deze verkiezingen en stemmen op kandidaten van de Belgische lijsten. Nieuw is dat dit ook mogelijk is vanaf de leeftijd van 16 jaar.

Als je beslist om deel te nemen, moet je je inschrijven voor deze Europese verkiezingen en moet je voldoen aan onderstaande voorwaarden. Je kan dan wel niet meer deelnemen aan de verkiezingen van het Europese parlement in je land van herkomst.

Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt je aanvraag en brengt je schriftelijk op de hoogte van de genomen beslissing. Zo je aanvraag goedgekeurd werd, kan je je stem uitbrengen op de dag van de verkiezingen.

Eens ingeschreven, heb je stemplicht vanaf 18 jaar. Dat betekent dat je verplicht bent om deel te nemen aan de verkiezingen. Je blijft ook ingeschreven voor alle volgende Europese verkiezingen.
Als je 16 of 17 jaar bent, ben je niet verplicht om deel te nemen aan deze verkiezingen.

Opgelet! Je kan niet deelnemen aan de federale verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Vlaamse verkiezing van het Vlaams parlement en de provincieraadsverkiezingen.

Je kan vanaf 18 jaar wel deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen als je aan onderstaande voorwaarden voldoet. Dit laatste kan ook door niet-EU-burgers.

Voorwaarden

Voorwaarden Europese verkiezingen

 • Je hebt de nationaliteit van één van de 26 EU-landen (andere dan België) op 1 april 2024;
 • Je woont in Nieuwerkerken op 1 april 2024 ;
 • Je bent minstens 14 jaar op het moment van de aanvraag van inschrijving;
 • Je bent 16 of 17 jaar op zondag 9 juni 2024 en bent niet verplicht om deel te nemen aan deze verkiezingen;
 • Je bent 18 jaar of ouder op zondag 9 juni 2024 en bent verplicht om deel te nemen aan deze verkiezingen;
 • Je bent niet uitgesloten van het kiesrecht op zondag 9 juni 2024.
 • Je dient een aanvraag in uiterlijk op 31 maart 2024.
 • We raden je aan om je aanvraag voor 16 maart 2024 te doen. Als er documenten ontbreken, heb je nog de tijd om die te bezorgen. 
 • Als je reeds hebt deelgenomen aan de verkiezing van 26 mei 2019 en je nog voldoet aan de kiesvoorwaarden, moet je je niet meer inschrijven. Je zal automatisch opgeroepen worden. Je kan je wel uitschrijven uiterlijk op 31 maart 2024.

Voorwaarden gemeenteraadsverkiezingen

 • Je woont in Nieuwerkerken uiterlijk op 1 augustus 2024;
 • Je bent minstens 18 jaar op 13 oktober 2024;
 • Je bent niet uitgesloten van het kiesrecht op 13 oktober 2024;
 • Je dient een aanvraag in uiterlijk op 31 juli 2024.
Bijkomende voorwaarde als je EU-burger bent:
 • onderdaan zijn van één van de 26 lidstaten van de Europese Unie (andere dan België) op 1 augustus 2024.
Bijkomende voorwaarde als je niet EU-burger bent:
 • onderdaan zijn van een staat die geen lid is van de Europese Unie op 1 augustus 2024;
 • gedurende de laatste 5 jaar ononderbroken in België wonen en een wettelijke verblijfstitel hebben die dat bewijst op moment van indiening van de aanvraag;
 • verklaren dat je de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden zal naleven.
 • Je dient een aanvraag in uiterlijk op 31 juli 2024.
 • We raden je aan om je aanvraag voor 17 juli 2024 te doen. Als er documenten ontbreken, heb je nog de tijd om die te bezorgen.
 • Als je reeds hebt deelgenomen aan de verkiezing van 14 oktober 2018 en je nog voldoet aan de kiesvoorwaarden, moet je je niet meer inschrijven. Je zal automatisch opgeroepen worden. Je kan je wel uitschrijven uiterlijk op 31 juli 2024.

Procedure

Hoe aanvragen?

 • Online via www.inschrijving.verkiezingen.fgov.be met eID (vanaf 16 jaar), itsme (vanaf 18 jaar) of elektronische kaart van land van herkomst erkend door eIDAS Verordening;
 • Aanvraagformulier invullen
  • en afgeven aan het snelloket.
  • of opsturen per post naar dienst bevolking, Kerkstraat 113, 3850 Nieuwerkerken. Stuur een kopie van de voor- en achterkant van je identiteitskaart mee.
 • Je kan een blanco aanvraagformulier ook telefonisch aanvragen bij het op 011 48 03 60 of afhalen aan het onthaal in het gemeentehuis.
 • Aanvragen per e-mail worden niet aanvaard!

Vrijwillig zetelen als bijzitter in een stembureau

Voor de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen op zondag 9 juni 2024 kan je je kandidaat stellen als vrijwillige bijzitter om op de verkiezingsdag een handje te helpen in een stembureau.

Als je aan onderstaande voorwaarden voldoet, ben je wellicht de geknipte persoon om mee te helpen bij de kiesverrichtingen.

Onder begeleiding van de voorzitter en de secretaris van het stembureau zorg je voor het goede verloop van de verkiezingen in het stembureau:

 • je kijkt identiteitskaarten en oproepingskaarten na
 • je stempelt kiezersbrieven af
 • je controleert volmachtformulieren, …

De vrederechter bepaalt wie er mag bijzitten. Einde mei 2024 bezorgt de vrederechter jou een brief omtrent jouw aanstelling.

Voorwaarden

 • Je bent Belg
 • Je woont in Nieuwerkerken
 • Je bent minstens 18 jaar
 • Je bent niet ontzet uit het kiesrecht
 • Je bent op zondag 9 juni 2024 in het aangewezen stembureau present van 7 uur tot sluiting van het stembureau (circa 14.30 uur)

Procedure

Hoe aanvragen voor 1 mei 2024?

Wat bieden wij jou?

 • Kleine financiële vergoeding als je effectief als bijzitter wordt aangesteld door de vrederechter
 • Hapje en drank
 • Verzekering