Vastgoedinformatie

Als je een perceel grond of een gebouw wil verkopen, moet je aan een aantal verplichtingen voldoen. Zo ben je als verkoper verplicht om de nodige stedenbouwkundige informatie – ook wel vastgoedinformatie genoemd – te verschaffen aan de (kandidaat) koper. Deze verplichting geldt zowel voor particulieren, als voor notarissen of vastgoedmakelaars.

NIEUW:

Vanaf 1 januari 2021 zullen wij starten met het digitale notarisloket.

Alle aanvragen voor het bekomen van vastgoedinformatie moeten vanaf 1/1/2021 digitaal worden ingediend. Aanvragen via post of mail worden niet meer aanvaard vanaf 1/1/2021. Ook de verdere afhandeling gebeurt volledig digitaal.

Hoe gaat dit in zijn werk?

- U dient online een aanvraag in (de link vindt u vanaf 1/1/2021 op onze website)

- U krijgt een mail met het betalingsverzoek. Na betaling krijgt u een mail met het factuur.

- Na betaling krijgt u de vastgoedinformatie via mail.

De volledige uitleg over de werking vindt u in de bijlage hieronder.

Er wordt nog slechts 1 soort vastgoedinformatie afgeleverd, nl. Vastgoedinformatie uitgebreid.

Vooraleer u uw 1e aanvraag kan indienen moet u zich registreren via onderstaand registratieformulier.

https://www.nieuwerkerken.be/notarisloket

U kan zich registreren als organisatie, als lid van een organisatie of als natuurlijk persoon. Als u zich registreert als lid van een organisatie, zal het factuur naar het emailadres van de organisatie worden gestuurd, en de vastgoedinformatie naar het emailadres van het lid van de organisatie.

Gelieve alle gegevens op het registratieformulier in te vullen, zodat wij uw volledige correcte gegevens kunnen opnemen.

Na registratie krijgt u van ons een mail dat uw registratie voltooid is. Pas daarna kan u een aanvraag tot het bekomen van vastgoedinfo indienen en dit vanaf 1/1/2021.

Mogen wij u vragen om uw registratie zo snel mogelijk in orde te brengen?

Voor vragen of opmerkingen kan u steeds terecht bij de dienst ruimtelijke ontwikkeling.

Aanvragen stedenbouwkundige inlichtingen

Hoe vult u het aanvraagscherm in?

Vul het emailadres in waarmee u geregistreerd bent.

Geef het perceel/de percelen in :

* U kan meerdere percelen in 1 keer aanvragen. U krijgt per perceel een mail met betalingslink. Ook de vastgoedinformatie wordt afgeleverd per perceel.

Geef eventueel uw referentie in, dit is geen verplicht vak.

Na het online indienen van uw aanvraag krijgt u een email met de bevestiging van uw aanvraag met daarin een link om de online betaling te doen.

Via de link komt u op uw portaal. U vindt daar een overzicht van al uw (betaalde en nog niet betaalde) aanvragen.

Na ontvangst van uw betaling maken wij uw vastgoedinformatie aan. Deze wordt u binnen 30 dagen na aanvraagdatum doorgemaild op het emailadres van uw aanvraag.

Klik hier om een aanvraag in te dienen.