Uitbreiding capatatieverbod met ingang op 25 juli 2019

Gepubliceerd op woensdag 24 juli 2019 12.09 u.

In overleg met de experten uit het Limburgs Droogteoverleg breidt de gouverneur met ingang van 25 juli 2019 het captatieverbod uit

op de ONbevaarbare waterlopen in Limburg, met uitzondering van captatie (dus waar het WEL nog mag):

  • In de Gete in Herk-de-Stad en Halen;
  • In de Demer tussen Lummense Kiezel in Hasselt en de provinciegrens in Halen;
  • In de Berwijn in Voeren.Beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en voor het¬†aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen is wel nog toegestaan.¬†

Dit politiebesluit vervangt het besluit van 19 juli 2019.

Als bijlage het besluit, de kaart voor Limburg en het persbericht.