Toelating aanvragen voor afschieten vuurwerk

Vuurwerk is mooi, maar voorzichtigheid is gewenst! Jaarlijks gebeuren er verschillende ongevallen door onverantwoord gebruik van vuurwerk. Bovendien ondervinden ook dieren veel last van de knallen. Daarom geven we graag wat meer informatie over wat mag en niet mag en over de aanvraagprocedure. Standaard wordt vuurwerk (zowel particulier als professioneel) niet toegelaten.

Er wordt enkel nog een afwijking voor het afsteken van vuurwerk toegestaan op volgende momenten:

- Tijdens nieuwjaarsnacht van 23.30 uur tot 00.30 uur, zowel voor particulieren als professionelen.

- Op nieuwjaarsdag voor het afsteken van nieuwjaarsvuurwerk, georganiseerd door een professioneel.

- Tijdens de zomerkermissen binnen de gemeente Nieuwerkerken, georganiseerd door een professioneel.

Er moet altijd een toestemming gevraagd worden aan de burgemeester.

Het gebruik van wensballonnen is altijd verboden.

 

Als particulier mag je enkel vuurwerk met de benaming ‘feestvuurwerk’ kopen:

  • vuurwerk van categorie F1 en categorie F2
  • pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T1 van de volgende generieke types: niet-elektrisch aangestoken Bengaals vuur en niet-elektrisch aangestoken rookgeneratoren.

Opgelet: Je mag niet meer dan 1 kg netto explosieve massa te bezitten. Dit is terug te vinden op het etiket van het vuurwerk (pyrotechnische artikel). Daarop vind je de naam en het type van het vuurwerk (pyrotechnische artikel), de minimumleeftijdsgrenzen, de desbetreffende categorie en gebruiksaanwijzingen en eventueel een minimale veiligheidsafstand.

 

Toelatingen voor vuurwerk tijdens de nieuwjaarsnacht moeten 3 weken op voorhand aangevraagd worden. Stuur je aanvraag, gericht aan de burgemeester, naar vrijetijd@nieuwerkerken.be met de volgende gegevens:

  • naam en voornaam
  • adres aanvrager
  • gsm en e-mail aanvrager
  • geboortedatum aanvrager
  • locatie vuurwerk
  • datum en tijdstip vuurwerk

Alle aanvragen worden ter controle doorgegeven aan de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg.

Breng zeker ook de buurt tijdig op de hoogte. Zo kunnen onder andere dieren binnengehouden worden.