Toelating aanvragen voor afschieten geluidsarm vuurwerk

Aanvragen voor alle soorten vuurwerk (zowel particulier als professioneel) worden standaard niet toegelaten. 

Er wordt enkel nog een afwijking voor het afsteken van geluidsarm vuurwerk toegestaan op volgende momenten: - Tijdens nieuwjaarsnacht van 23.30 uur tot 00.30 uur, zowel voor particulieren als professionelen. - Op nieuwjaarsdag voor het afsteken van nieuwjaarsvuurwerk, georganiseerd door een professioneel. - Tijdens de zomerkermissen binnen de gemeente Nieuwerkerken, georganiseerd door een professioneel.

In de gemeente Nieuwerkerken mag een particulier enkel nog geluidsarm vuurwerk afschieten.

Geluidsarm vuurwerk is even mooi als traditioneel vuurwerk, maar een pak diervriendelijker. Het produceert veel minder decibel. Dieren hebben veel last van de knallen van traditioneel vuurwerk. Ook kinderen schrikken vaak van de luide knallen. Traditioneel vuurwerk brengt maximaal een knal van 170 decibel teweeg, bij geluidsarm is dat maar 85 decibel.

Geluidsarm vuurwerk heeft een andere samenstelling van kruit. Omdat er veel minder kruit ontploft, is het ook veiliger.

Particulieren mogen enkel vuurwerk met de benaming ?feestvuurwerk? kopen:

  • vuurwerk van categorie F1 en categorie F2
  • pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T1 van de volgende generieke types: niet-elektrisch aangestoken Bengaals vuur en niet-elektrisch aangestoken rookgeneratoren.

Particulieren mogen niet meer dan 1 kg netto explosieve massa bezitten. Dit is terug te vinden op het etiket van het vuurwerk (pyrotechnisch artikel). Daarop staat de naam en het type van het vuurwerk, de minimumleeftijdsgrenzen, de desbetreffende categorie en gebruiksaanwijzingen en eventueel een minimumafstand.

Voor het afsteken van vuurwerk moet er een toestemming aan de burgemeester gevraagd worden.

De aanvraag van een particulier voor een toelating wordt gedaan bij de dienst vrije tijd, gericht aan de burgemeester. Volgende gegevens moeten vermeld worden bij de aanvraag: - Naam, voornaam - Adres aanvrager - GSM en e-mail aanvrager - Geboortedatum aanvrager - Locatie vuurwerk - Datum en tijdstip vuurwerk

De aanvraag moet 3 weken op voorhand gebeuren. Er worden geen uitzonderingen toegestaan bij een latere aanvraag. Alle aanvragen worden in een register opgenomen en ter controle doorgegeven aan de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de hulpverleningszone Zuid-West Limburg. De buurt moet tijdig op de hoogte gebracht worden. Zo kunnen o.a. dieren binnengehouden worden. De richtlijnen van politie en brandweer moeten gerespecteerd worden. 

Voor het afsteken van spektakelvuurwerk door een professioneel dient de organisator een aanvraag te richten naar het college van burgemeester en schepenen. De vuurwerkmaker moet een veiligheidsdossier bezorgen aan de gemeente. Er moet een gunstig advies zijn van brandweer, politie en het college van burgemeester en schepenen.