Toelagen en subsidie sport

Het gemeentebestuur voorziet voor de sportverenigingen 3 soorten toelagen. Lees aandachtig de reglementering omtrent de voorwaarden om in aanmerking te komen.

1. Toelage aan gemeentelijke sportverenigingen

Elke erkende gemeentelijke sportvereniging komt in aanmerking voor deze toelage. Een erkende sportvereniging is een vereniging die aangesloten is bij de gemeentelijke sportraad. Zij krijgen automatisch jaarlijks de nodige documenten toegestuurd die nodig zijn voor de toekenning.

Op de gemeenteraad van 12 november 2009 is het nieuwe beleidssubsidiereglement goedgekeurd, dat meer de nadruk legt op de kwalitateit van het sportaanbod. 

2. Impulssubsidies

Het gemeentebestuur heeft een nieuw subsidiereglement gekeurd, dit met het oog op een verbetering van de kwaliteit van de jeugdbegeleiders/jeugdtrainers. Het gemeentebestuur wil hiermee de clubs stimuleren om een gediplomeerd jeugdsportcoördinator aan te trekken en tevens op alle niveau's het aantal gekwalificeerde trainers verhogen.

Het zijn de trainersopleidingen van VTS catalogus opleidingen die via deze impulssubsidie door de gemeente erkend en betoelaagd worden.