Tijdelijk politiereglement wielerwedstrijden aspiranten en miniemen op 27 mei 2018 in de Ambachtsstraat met gesloten omloop