Tijdelijk politiereglement wielerwedstrijd Klein Tegelrij op 16 juli 2018