Tijdelijk politiereglement wielerwedstrijd Klein Tegelrij op 15 juli 2018