Tijdelijk politiereglement wielerwedstrijd Klein Tegelrij op 14 juli 2018