Tijdelijk politiereglement speelstraat gedeelte Berkenstraat 1 juli tot en met 31 augustus 2018