Tijdelijk politiereglement rommelmarkt te Binderveld op 5 augustus 2018 tussen 6 en 19 uur