Tijdelijk politiereglement Nieuwerkerken kermis (zonder wielerwedstrijd) van 30 juni tot en met 2 juli 2018