Tijdelijk politiereglement boeren- en rommelmarkt te Wijer op 7 oktober 2018