Tentoonstellingsruimte sociaal huis

Het sociaal huis beschikt aan het onthaal over een ophangsysteem voor schilderijen. Tegenover de muren van het onthaal is er plaats voor een 20–tal kaders (maximum). 

Bedoeling is om aan de gemeentelijke raden en comités en aan plaatselijke kunstenaars van Nieuwerkerken de mogelijkheid te geven om gratis gebruik te maken van dit systeem voor de organisatie van een tentoonstelling. (cultureel, info) 

Bepaalde periodes worden gereserveerd door de cultuurdienst voor tentoonstellingen van werken van de Academie Haspengouw, andere periodes kunnen ingevuld worden door plaatselijke kunstenaars, gemeentelijke raden of comités. In de maand oktober en november neemt het Gemeentelijk Comité Ontwikkelingssamenwerking de ruimte in voor hun 11-11-11 campagne.

Belangrijkste voorwaarden om een tentoonstelling te mogen organiseren zijn:

  • Als amateurkunstenaar bent u inwoner van gemeente Nieuwerkerken.
  • De aanvraag moet minstens 1 maand en maximum 1 jaar op voorhand binnenkomen bij de cultuurdienst.
  • De duur van een tentoonstelling wordt beperkt tot maximum 3 maanden.
  • De werken die men wil tentoonstellen worden eerst ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
  • De opstelling van de tentoonstelling gebeurt in samenspraak met de cultuurdienst buiten de openingsuren van het sociaal huis (maar wel binnen de stamuren van het personeel, tenzij uitzondering).