Subsidies rationaal watergebruik

Gescheiden afvoersysteem

Leg je bij een bestaande woning een gescheiden systeem aan voor de afvoer van hemelwater en huishoudelijk afvalwater? Dan kan je rekenen op een subsidie van maximum 400 euro van Fluvius.

Hemelwaterput met pompsysteem

Je hebt recht op een premie als je bij een bestaande woning een hemelwaterput met pompsysteem installeert. Er moet minstens aansluiting zijn met 1 toilet of wasmachine. De subsidie bedraagt maximum 500 euro.

Meer info vind je op www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-huishoudelijke-klanten/premie-hemelwaterput-met-pompinstallatie.

Infiltratievoorziening

Een infiltratievoorziening zorgt ervoor dat hemelwater makkelijker de bodem binnendringt. Hierdoor wordt verdroging van de bodem tegengegaan en komt het hemelwater ook niet terecht in de openbare riolering. Je kan rekenen op een premie van Fluvius van maximum 500 euro.