Speelstraat

Niet elk kind heeft een speelplein in de buurt of plaats om veilig te spelen en te fietsen. Steeds meer auto’s maken de straat onveiliger. Daar kan verandering in komen, want in de zomervakantie worden de speelstraten opnieuw in het leven geroepen!

Het gemeentebestuur wil kinderen meer ruimte geven door de straat tijdelijk en tijdens bepaalde uren autoluw te maken zodat er meer plaats is voor spel en ontspanning.

Opgelet: Speelstraten komen er wel enkel op vraag van de bewoners van een straat.

Het reglement en aanvraagformulier vind je hieronder. Gelieve het ingevulde formulier minstens 2 maanden voor de aangevraagde periode te bezorgen aan de dienst vrije tijd.