Sociale dienst

U wordt op de sociale dienst ontvangen door de maatschappelijk werker. Deze luistert dan naar uw problemen en zal samen met u de problemen op een rij zetten. Er wordt dan naar een oplossing gezocht.
Indien het probleem te complex is, kan u worden doorverwezen naar een meer gespecialiseerde instantie.

De meeste mensen komen naar de sociale dienst voor inlichtingen in verband met tegemoetkomingen aan mindervaliden, voor sociale voordelen, om het leefloon aan te vragen, of om financiële steun te verkrijgen.

Algemeen kan u op de sociale dienst terecht voor volgende hulpverlening:

  • Informatie, opvang en begeleiding
  • Sociale voordelen en tegemoetkomingen
  • Financiële steun
  • Recht op maatschappelijke integratie / leefloon
  • Schuldoverlast
  • Opvang van kandidaat politiek vluchtelingen

Wanneer iemand financiële hulp vraagt dient de sociale dienst stappen te ondernemen. De maatschappelijk werk(st)er doet een sociaal onderzoek. Er worden gegevens verzameld die in de probleemsituatie een rol spelen. Indien wettelijk noodzakelijk, wordt een onderzoek naar de onderhoudsplicht ingesteld. De gegevens belangrijk voor het nemen van de nodige beslissingen worden samengebracht in een sociaal verslag.

Op basis van dit verslag neemt de Raad van het OCMW of het Vast Bureau een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk overgemaakt aan de aanvrager. Indien de aanvrager niet akkoord gaat met de beslissing kan hij hiertegen beroep aantekenen. Het met redenen omkleed verzoekschrift moet binnen de gestelde termijn worden neergelegd op, of gericht aan
de Arbeidsrechtbank van Hasselt.

Waarvoor kan je bij ons terecht?