Seniorenraad

De seniorenraad heeft tot doel als coördinerend orgaan te fungeren tussen de verschillende verenigingen van de senioren. Ze heeft eveneens een adviserende rol naar plaatselijk, regionaal, provinciaal en nationaal beleid met betrekking tot alle seniorenproblemen en een stimulerende rol naar overheden, verenigingen, diensten en individuen.

Tenslotte organiseert de seniorenraad jaarlijks verschillende activiteiten: o.a. de busreizen, het lentefeest, de seniorenweek, ... 

De leden vergaderen minstens 3 keer per jaar.

Samenstelling, statuten, afsprakennota: