Schadevergoeding en verzekering bij een natuurramp

Heb je materiële schade na een natuurramp die door de Vlaamse Regering erkend is?

Neem dan eerst contact op met je eigen verzekeraar. In alle woningverzekeringspolissen is de dekking tegen de meest voorkomende natuurrampen opgenomen.

In sommige gevallen kan je bij het Rampenfonds een schadevergoeding aanvragen voor goederen die niet verzekerbaar zijn door jouw eigen brandpolis. 

Dit kan o.a. voor onderstaande rampen:

  • Droogte
  • Wateroverlast
  • Hevige regenval
  • Storm

Voor meer informatie over de schadevergoeding en verzekering bij een natuurramp kan je terecht op de website van Vlaanderen.

Opgelet: Is de schade nog niet erkend door de Vlaamse Regering? Dan moet je je schade eerst melden zodat het Vlaams Rampenfonds het schadelijk weersverschijnsel eventueel als ramp kan erkennen. Nadat het schadelijk weersfenomeen erkend werd als ramp, kan je vervolgens je aanvraag indienen voor een schadevergoeding.