Schaderegistratie everzwijnen

Schaderegistratie everzwijnen

Het aantal everzwijnen breidt zich jaarlijks uit in Vlaanderen. Daarom werd het Regionaal Everzwijnbeheer Ondersteuning (REBO)-team opgericht binnen het nieuwe plan van aanpak van de Minister en onder toezicht van Agentschap voor Natuur en Bos. Het team heeft twee opdrachten, namelijk een lokaal meldingsnetwerk oprichten en ondersteuning van everzwijnbeheer op het terrein. Het doel van het oprichten van het meldingsnetwerk is informatie met betrekking tot everzwijnen (zichtmeldingen en eventuele schade…) te bundelen en zo snel mogelijk bij de lokale jager te krijgen. In dit meldingsnetwerk hebben alle belanghebbenden een plaats (jagerij, gemeentes, terreinbeherende organisaties, burgers,…).

Het REBO-team zal werken als contactpersoon voor alle belanghebbenden en heeft de taak ze met elkaar in contact te brengen. Zo kan men samen passende maatregelen uitwerken waar iedereen zich in kan vinden. De ondersteuning van everzwijnbeheer op het terrein bestaat eruit acties die voortvloeien uit het meldingsnetwerk te faciliteren, te coördineren en op te volgen. Ook de individuele lokale jager kan bij het REBO-team terecht met alle vragen over problemen met everzwijnen

Het REBO team is bereikbaar via telefoon: 02 553 12 69 en/of via email: everzwijn@vlaanderen.be.

Schade kan best ook geregistreerd worden via het e-loket van Natuur en Bos.

De gegevens ingegeven in meldpuntschade (zowel wroet-vraatschade als ongevallen) en de gegevens van afschot zijn samen te zien in de wildapp van Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).

Website met actuele informatie en kennis over everzwijnen

De aanwezigheid van everzwijnen in Vlaanderen is een verrijking voor de biodiversiteit, maar zorgt ook voor uitdagingen.

Op de nieuwe website www.everzwijnen.be vind je alle actuele informatie en kennis over everzwijnen gebundeld op één plaats. Hoe geven we de natuur alle kansen zonder te veel schade? Dat ontdek je op deze website. Leer alles over everzwijnen, het vermijden van overlast én de aanpak van de overheid.

Via de knop ‘melding maken’ kun je meteen via de juiste websites een waarneming of schade melden.

In onze gemeente ondervinden we momenteel geen overlast van everzwijnen.