RUP Centrum – publieke raadpleging (reeds afgerond)

Het gemeentebestuur heeft het voornemen om een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Centrum op te maken. Het verouderde BPA wordt op die manier opgeheven en vervangen door een hedendaagse visie op ons centrum.

Eerste fase: startnota en procesnota

In een eerste fase wordt een startnota en procesnota opgemaakt. De startnota omvat een analyse van de bestaande toestand en een voorstel van ontwikkelscenario’s voor het centrum. De procesnota geeft een overzicht van de diverse stappen in de opmaak van het plan. Er is naast de publieke raadpleging ook een participatiemoment voorzien. 

Via het filmpje onderaan kan je alvast meer te weten komen over dit nieuwe plan voor ons centrum.

Publieke raadpleging

Tijdens de publieke raadpleging die loopt van 26 april 2021 tot en met 27 juni 2021 kan iedereen de startnota en procesnota inzien en opmerkingen en suggesties overmaken aan de gemeente. Dit kan op verschillende manieren:

  • digitaal via ruimtelijke.ordening@nieuwerkerken.be 
  • per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Kerkstraat 113, 3850 Nieuwerkerken
  • tegen afgiftebewijs op het gemeentehuis van Nieuwerkerken, dit na afspraak

De start- en procesnota liggen ter inzage in het gemeentehuis, tijdens de openingsuren op afspraak, en kan je ook raadplegen in de bijlagen hieronder. 

Participatiemoment

Er wordt een participatiemoment voorzien waar je terecht kunt voor info en vragen over de start- en procesnota. Dit gaat door in oc De Brug, Kerkstraat 129, Nieuwerkerken op dinsdag 15 juni 2021. Vooraf inschrijven is verplicht. Bij voorkeur is er één persoon per gezin aanwezig.

Bij de online reservatie (via de dienst ruimtelijke ontwikkeling) moet je een tijdstip kiezen: 17.00 uur, 18.00 uur, 19.00 uur of 20.00 uur. Klik hier om in te schrijven voor het participatiemoment.

Opgelet !!!

  • Het eerder vastgelegde participatiemoment van 7 juni 2021 werd omwille van de coronamaatregelen verplaatst naar 15 juni 2021.
  • Afhankelijk van de geldende maatregelen kan het participatiemoment van 7 juni 2021 alsnog verplaatst worden naar een latere datum.
  • Vermeld bij je inschrijving duidelijk je contactgegevens (mail + telefoon), zodat we je hierover kunnen contacteren.
  • Probeer je inschrijving te beperken tot 1 persoon per gezin.