RUP Centrum - Voorlopige aanvaarding

Op 15 februari 2024 heeft de gemeenteraad van Nieuwerkerken het RUP Centrum voorlopig vastgesteld.

Het dossier ligt in openbaar onderzoek tot en met 14 mei 2024.

Over het dossier wordt een infomarkt georganiseerd op maandagavond 22 april 2024 in oc De Brug. Inschrijven is verplicht en kan via deze link.

Bezwaren of opmerkingen kunnen ingediend worden op 3 manieren uiterlijk op 14 mei 2024:

  1. Per aangetekend schrijven gericht aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (afgekort als GECORO) met adres Kerkstraat 113, te 3850 Nieuwerkerken, of
  2. Per e-mail naar ruimtelijke.ordening@nieuwerkerken.be, of
  3. Afgeven aan het onthaal van de gemeente tegen ontvangstbewijs, Kerkstraat 113, Nieuwerkerken