Retributiereglementen

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeente in het individueel belang of voordeel van diegene die gebruikmaakt van die prestatie of dienst.

Retributiereglementen moeten worden goedgekeurd door de gemeente/OCMW-raad. De bekendmakingen van de goedgekeurde retributiereglementen van toepassing in Nieuwerkerken vind je hieronder.

Bijlagen