Raadpleegomgeving beslissingen

In de raadpleegomgeving kan je de agenda, de besluitenlijsten en de notulen (na goedkeuring notulen) bekijken van de gemeenteraad en van de raad voor maatschappelijk welzijn vanaf 2019. Ook de besluitenlijsten van het college en het vast bureau vind je er vanaf dan terug.