Psychosociale hulp

Hebt u persoonlijke, relationele of familiale problemen (zoals problemen met uw partner, opvoeding van de kinderen, de opvang voor de ouders, verslaving, eenzaamheid, ...), dan zal de maatschappelijk werker een luisterend oor bieden. Indien nodig en als u dit wenst zal de maatschappelijk werker u doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening.

Procedure

  • Neem contact op met uw maatschappelijk werker.
  • De maatschappelijk werker zal u inlichten en/of adviezen geven waarmee u op weg kan.
  • Voor specifieke problemen kan u doorverwezen worden naar andere diensten.

Eerstelijnspsychologe in oc De Brug

De overheid heeft een initiatief waardoor veel mensen zich kunnen laten begeleiden door een psycholoog: de eerstelijnspsycholoog. De toegankelijkheid en de prijs van psychologische hulp mogen geen drempel meer zijn. Daarom is er ook in onze gemeente een eerstelijnspsychologe actief.

Voor wie? Zowel kinderen als volwassenen.
Waar? In oc De Brug.
Wanneer? Elke maandag van 13 uur tot 18 uur (kinderen) en elke dinsdag van 9 uur tot 13 uur (volwassenen)
Opgelet: enkel op afspraak en na doorverwijzing van onze sociale dienst of je huisarts.
Kostprijs? Voor iedereen die in aanmerking komt, is het eerste gesprek met de psychologe gratis. Daarna kost het 11 euro per sessie (of 4 euro als je verhoogde tegemoetkoming hebt).

Iets voor jou? Neem contact op met onze sociale dienst (011 88 87 70) of je huisarts.