Provinciaal meldpunt Fietsrijk Limburg

Het provinciebestuur investeert al jaren samen met de lokale besturen om het Limburgs fietsroutenetwerk veilig, belevingsvol en comfortabel te maken maar ook het netwerk onderhouden is minstens zo belangrijk.

Daarom heeft het Limburgs provinciebestuur het meldpunt 'Fietsrijk Limburg' ontwikkeld voor het volledige fietsroutenetwerk (recreatief én functioneel). Fietsers kunnen hierdoor eenvoudig en snel problemen melden over het héle fietsroutenetwerk. Onze provincie is tevens de eerste Vlaamse provincie met zo'n volledig meldpunt. De meldingen die gedaan worden kunnen opgevolgd worden via EasyGIS door de verantwoordelijke wegbeheerder. Meldingen over bewegwijzering van de route wordt door de provinciale onderhoudsploeg opgevolgd. 

Op deze manier wil de provincie samen met de lokale besturen verder bouwen aan een kwaliteitsvol en veilig Limburgs fietsroutenetwerk, zowel voor de toeristische fietser als voor de fietser die zich op een duurzame manier naar het werk of andere activiteiten wil begeven. De meldingen kunnen ook een inzicht geven om doordachte beslissingen te nemen over investering in het fietsroutenetwerk.

Het meldpunt: www.limburg.be/fietsrijk-limburg

Vragen? Je kan steeds terecht bij toerisme@limburg.be voor het toeristisch fietsroutenetwerk of fiets@limburg.be voor het functioneel fietsroutenetwerk.