Protocollen uitwisseling persoonsgegevens

Volgens de Vlaamse wetgeving moet er voor elke elektronische uitwisseling van persoonsgegevens door een Vlaamse instantie naar een andere Vlaamse instantie of een externe overheid een protocol opgemaakt worden. De betrokken partijen of verwerkingsverantwoordelijken leggen hierin de zaken vast m.b.t. hun samenwerking en het uitwisselen van persoonsgegevens. Dit om te bevestigen dat aan de principes van de GDPR-wetgeving/AVG voldaan wordt. De partijen moeten de protocollen op hun websites publiceren.