Tussenkomst eerste maand huishuur

Als u onvoldoende financiële middelen heeft om uw eerste maand huur te betalen in een nieuwe huurwoning, kan u onder bepaalde voorwaarden een financiële tussenkomst vragen aan het OCMW.

Of u deze financiële tussenkomst geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen aan het OCMW, is afhankelijk van uw situatie.

Voorwaarden

  • U bent inwoner van de gemeente
  • U heeft onvoldoende middelen om de huishuur van de eerste maand te betalen.

Procedure

  • Neem contact op met het OCMW en zeg dat u wil weten of u in aanmerking komt voor de financiële tussenkomst bij de eerste maand huur.
  • Een maatschappelijk werker zal u ontvangen en, samen met u, uw situatie en uw vraag bekijken.
  • In sommige gevallen (dat is afhankelijk van de voorwaarden die gesteld worden), zal de maatschappelijk werker een sociaal onderzoek doen.
  • De maatschappelijk werker gaat bekijken welke dienstverlening van het OCMW voor u het meest passend is. Dat kan uiteraard deze dienstverlening zijn maar eventueel ook een andere.

Wat meebrengen

  • uw identiteitskaart

Mogelijk vraagt de maatschappelijk werker u nog andere bewijsstukken voor te leggen (vb. huurcontract, rekeninguittreksels van de bank van de laatste drie maanden, ...)

Ook voor de huurwaarborg bij een nieuw huurcontract voor een huis of een appartement kunt u een tussenkomst aanvragen. Deze tussenkomst moet u in schijven terugbetalen.