Leegstand

Door je pand leeg te laten staan, verlies je huurgelden en je pand vermindert in waarde door verloedering. Dit heeft dan weer een negatieve impact op de leefomgeving en vormt een gemiste kans voor de gezinnen die een woning in Nieuwerkerken zoeken.

Door een actief beleid tegen leegstand te voeren, willen wij als gemeente eigenaars van leegstaande panden aansporen om hun woningen terug in orde te brengen en te verhuren of verkopen.

Hieronder is ons leegstandsreglement terug te vinden, alsook de nodige formulieren om een schrapping of vrijstelling uit het leegstandsregister aan te vragen.