Toegankelijkheidsverklaring

Het lokaal bestuur Nieuwerkerken streeft ernaar de website toegankelijk te maken overeenkomstig het bestuursdecreet d.d. 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze verklaring is van toepassing op de website www.nieuwerkerken.be (https://www.nieuwerkerken.be).

De website www.nieuwerkerken.be (https://www.nieuwerkerken.be) voldoet volledig aan de bepalingen inzake digitale toegankelijkheid zoals voorgeschreven door het bestuursdecreet.

Aanpak om de toegankelijkheid te bevorderen

Het lokaal bestuur Nieuwerkerken heeft de volgende maatregelen genomen om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen:

  • Interne controle vóór publicatie: de webredactie controleert vóór publicatie alle inhoud op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: de webredactie voert tussentijdse controles uit op de content.

Op www.nieuwerkerken.be (https://nieuwerkerken.be) wordt doorgelinkt naar andere websites. Niet alle informatie op deze websites voldoet aan de richtlijnen. Deze inhoud valt buiten het toepassingsgebied van de wetgeving op de toegankelijkheid.

Beperkingen en alternatieven

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf’s. Bepaalde informatie wordt aangeboden als pdf. Het lokaal bestuur Nieuwerkerken kan niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen.

De huidige website werd gelanceerd op 3 april 2018. Bij de volledige vernieuwing ervan zullen de bepalingen van de Europese Richtlijn structureel worden nagekeken. In het bestek (periode loopt van 1.09.2017 tot 31.08.2021) voor de huidige website werd gevraagd dat de website aan de basisregels van Anysurfer moet voldoen. Technisch voldoet de website aan deze basisregels. Natuurlijk zijn er nog technische en tekstuele verbeteringen mogelijk. Deze zullen nog ingepland worden.

Wens je extra informatie over een document of wens je een document in een andere vorm te ontvangen? Stuur dan een e-mail naar secretariaat@nieuwerkerken.be.

Feedback

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van onze website? Meld dit dan via e-mail aan secretariaat@nieuwerkerken.be. Vermeld daarbij de link naar de webpagina waar je het probleem bent tegengekomen. Alvast bedankt voor jouw feedback!

Deze toegankelijkheidsverklaring werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 15 september 2020.