Equivalent leefloon

Het equivalent leefloon is financiële steun als u geen recht heeft op een leefloon (omwille van een of meerdere voorwaarden), maar als u zich in eenzelfde situatie bevindt, waarbij u door een tekort aan middelen zich niet maatschappelijk kunt integreren.

In aanmerking komen voor het equivalent leefloon, betekent dat u dezelfde bedragen kunt ontvangen als bij een leefloon, mits er aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt.

Voorwaarden

U moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om een equivalent leefloon te ontvangen:

 • Een werkelijke verblijfplaats in België hebben en beschikken over een verblijfsvergunning
 • Geen recht hebben op een leefloon of maatschappelijke integratie.
 • Zich in een noodtoestand bevinden. Dit wilt zeggen dat u niet in staat bent om onderdak te vinden, om u te voeden, om u te kleden, om u te wassen of om toegang te krijgen tot de gezondheidszorg

Het OCMW kan eventueel ook andere voorwaarden koppelen aan de toekenning van het equivalent leefloon.

Procedure

 • U neemt contact op met het OCMW en geeft aan dat u een vraag rond het equivalent leefloon hebt.
 • Een maatschappelijk werker zal een gesprek met u hebben om precies te weten wat uw vraag is.
 • De maatschappelijk werker zal een sociaal onderzoek doen om te weten of u in aanmerking komt voor een equivalent leefloon. Het is de bedoeling dat u hier actief aan meewerkt.
 • Op basis van dit onderzoek zal het OCMW beslissen of u effectief een equivalent leefloon toegekend krijgt. Het is ook mogelijk dat er een andere vorm van dienstverlening aangeboden wordt.

Bedrag

Financieel voordeel

Het bedrag waarop u recht hebt, wordt bepaald op basis van uw familiale toestand. Er bestaan drie categorieën.

 • Categorie 1: Samenwonende
  Wanneer u met iemand samenwoont met wie u de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, wordt u beschouwd als samenwonende. Dat moet niet noodzakelijk met uw partner zijn.
 • Categorie 2: Alleenstaande
  Wanneer u alleen woont, wordt u beschouwd als een alleenstaande.
 • Categorie 3: Samenwonende met gezinslast
  Wanneer u minstens één minderjarig, ongehuwd kind ten laste hebt, wordt u beschouwd als samenwonende met gezinslast. Als u in dit geval samenwoont met een partner, geldt dit bedrag voor jullie beiden samen.

Wat meebrengen

Bij het eerste contact met het OCMW brengt u best volgende zaken mee:

 • Identiteitskaart
 • Indien er inkomsten zijn, bewijzen van de huidige inkomsten van u en eventueel uw gezinsleden (dit geldt niet voor minderjarige kinderen).
 • Een overzicht van uw spaargelden.

Het is mogelijk dat de maatschappelijk werker u nog bijkomende zaken vraagt.