Vacature beleidscoördinator/afdelingshoofd ruimtelijke ontwikkeling (m/v)

Het gemeentebestuur van Nieuwerkerken is op zoek naar gedreven kandidaten voor volgende functie:

BELEIDSCOORDINATOR/AFDELINGSHOOFD RUIMTELIJKE ONTWIKKELING (m/v), voltijds (38/38), statutair (na proefperiode van 1 jaar en mits gunstige evaluatie),

niveau A1a-A3a

U coördineert en leidt de afdeling met zijn diverse beleidsdomeinen en gemeentelijke diensten: ruimtelijke ordening, wonen, lokale economie, milieu, mobiliteit, infrastructuur, patrimonium, overheidsopdrachten en erfgoed. U staat in voor een oordeelkundige planning, organisatie, aansturing en opvolging van de werking van de diensten.

U voert, samen met de functie als leidinggevende, opdrachten en taken uit in verband met complexe ruimtelijke projecten.

U geeft, als lid van het managementteam, uitvoering aan de beleidsdoelstellingen en ondersteunt de coördinatie van de verschillende beleidsdomeinen.

Bruto startsalaris (huidige index): 37.295,77 euro/jaar (0 jaar anciënniteit)

Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, gunstige verlofregeling.

Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden:

  • een gedrag hebben in overeenstemming met eisen beoogde

betrekking

  • de burgerlijke en politieke rechten niet verloren hebben
  • lichamelijk geschikt zijn
  • ervaring met ruimtelijke ordening is een pluspunt

Diplomavereiste:

- masterdiploma ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs.

Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van 3 jaar.

Volledige functiebeschrijving en bijkomende inlichtingen zijn te bekomen bij de personeelsdienst, tel. 011/48 03 67 of via volgend e-mailadres: personeelsdienst@nieuwerkerken.be.

Kandidaturen met curriculum vitae en een afschrift van het vereiste diploma moeten uiterlijk vrijdag 12/07/2019 worden ingediend (per aangetekende brief of door afgifte ervan tegen ontvangstbewijs) t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Kerkstraat 113, 3850 Nieuwerkerken.

Namens het College van Burgemeester en Schepenen

Algemeen directeur Burgemeester,

Evi JANS Dries DEFERM