Bekendmaking definitieve aanvaarding RUP Manis Bosch - publicatie op website 7.02.2020

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 3850 Nieuwerkerken brengt ter kennis van de bevolking dat de gemeenteraad in zitting van 21 november 2019 het ontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Manis Bosch’ definitief heeft goedgekeurd.
Overeenkomstig artikel 2.2.24 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt het dossier van de definitieve aanvaarding bekendgemaakt.

Het volledige dossier kan hieronder geraadpleegd worden.